Statický strečink

U statického strečinku protahujeme svaly plynulým a pomalým natažením do téměř maximální polohy. Tu pak následně beze změny držíme 20 až 30 vteřin  a opakujeme 3x.  Strečink by neměl být nikdy bolestivý. Můžeme cítit pnutí, ale to nesmí být vnímáno bolestivě! Další velkou chybou bývá aplikace strečinku na nezahřátý sval. V jiném případě okamžitá snaha o dosažení max. rozsahu pohybu.

Tento typ strečinku se většinou zařazuje na konec tréninku, po krátkém vydýchání a uvedení těla do relativního klidu. Po vydýchání jsou svaly stále zahřáté a pružné. A v tu chvíli  přichází pravý čas na statický strečink.

cvičení

Co byste měli vědět 🙂

Strečink není určen pouze pro profesionální sportovce. Je velice důležitý i pro rekreační sportovce, kteří by se měli pravidelně protahovat. Strečink je v treninkové jednotce využíván jako prevence sportovních zranění. Je tréninkovou metodou nejen pro rozcvičení, ale samozřejmě i po docvičení. S tím je spojeno zlepšení regenerace po zátěži. Důležité  je strečink nezanedbávat, ikdyž není pro řadu sportujících příliš záživný. Sama to nemám jinak 🙂